ETTERLYSNINGSSKJEMA

LES DETTE NØYE FØRST

Har du mistet eiendeler på en reise i regi av et reiseselskap, klikk her.

Lost & Found International tar seg av hittegods som er gjenglemt i offentlige lokaler eller lokaler tilhørende bedrifter. Hvis gjenstanden(e) er mistet andre steder enn hos en av våre samarbeidspartnere, anbefaler vi at du henvender deg til et annet hittegodsfirma. Lost & Found International tar ikke ansvar for elektroniske etterlysningsskjemaer som forsvinner eller blir ødelagt som følge av nettverksproblemer eller epost-virus hos nettoperatøren.

Vi oppbevarer hittegods som er funnet i løpet av de siste tre månedene. Hvis gjenstanden(e) har vært savnet lengre enn dette, er den sannsynligvis ikke hos hittegodsfirmaet, verken her eller hos noen andre. Hittegods kommer vanligvis til oss etter 1-6 dager, men likevel ikke senere enn 2 uker etter at gjenstanden(e) blir funnet.
I henhold til lov om hittegods avkreves det en avgift for oppbevart gods. Tingene kan hentes personlig på vårt kontor eller fås tilsendt pr.post.

Vi vil sende en melding om funnet bagasje til den adressen eller e-postadressen som kunden har angitt. I meldingen vil kostnadene for henting og levering via post være inkludert. Sammen med meldingen ligger det en bankgiro som frakten skal betales med. Betalingen må være gjort før varene sendes. Når betalingen er mottatt vil vi sende hittegodset til den adressen kunden har oppgitt. For dette debiterer vi avgiftene til posten i henhold til deres prisliste samt 6-15 euro i transportkostnader avhengig av forsendelsens størrelse og vekt.

Skriftlige etterlysninger blir gjennomgått 1-2 ganger pr. uke. Hvis du må ha raskere svar kan du ringe til vår kundeservice. Vi sjekker etterlysningen mot funnet hittegods inntil 3 uker etter at gjenstanden(e) ble meldt tapt. En etterlysning via elektronisk skjema koster 5,00 euro. Betalingen kan foretas via nettbank eller med kredittkort.
Hvis gjenstanden(e) blir funnet, gir vi beskjed snarest.

Bagasje som har forsvunnet på en reise som er ordnet av et reisebyrå

Du kan søke etter mistet bagasje når du er på en reise som er ordnet at et reisebyrå ved å ta kontakt på internett, per telefon eller gjennom å besøke vårt reisebyrå. Når vi har mottatt forespørselen din, så vil vi ta kontakt med reisemålet og høre om de har funnet bagasjen. Vi vil svare kunden innen en uke etter at vi mottar forespørselen. Hvis bagasjen blir funnet er det mulig å få den tilsendt som pakke. Transportkostnadene avhenger av hvor stor pakken blir, samt innleverings- og uthentingslandet. Kunden må betale leveringskostnadene på forhånd. Hvis bagasjen ikke blir funnet på feriestedet vil vi informere kunden om dette. snart som mulig.

Betaling
Alle betalinger blir formidlet via Paytrail Oyj (2122839-7) som leverandør og i samarbeid med banker og kredittinstitusjoner. Ved betaling med Visa Electron eller MasterCard vil mottageren på kortfakturaen vises som Paytrail Oyj, som også formidler betalingen til bedriften. Paytrail Oyj driver godkjent betalingstjeneste autorisert  den finske Finansinspektionen. For eventuell klage ber vi deg i første omgang å ta kontakt med nett-tjenesten.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, Finland
Telefon: +358 207 181830

Nettbanker:

Ved betaling på nettbank formidler Paytrail Oyj (2122839-7) betalingstjenesten i samarbeid med banker og kredittinstitusjoner i Finland. For forbrukeren fungerer tjenesten akkurat på samme måte som ved vanlig elektronisk betaling. 

News

Our site is using cookies. Read more