HITTEGODSFÖRFRÅGNING

Bagage som har försvunnit på en resa ordnad av en resebyrå

Du kan eftersöka bagage som har försvunnit under en resa ordnad av en resebyrå genom att göra en förfrågan via internet, per telefon eller genom ett besök på vår byrå. När vi får din förfrågan kontaktar vi resmålet och utreder ifall bagaget har hittats. Vi svarar kunden inom en vecka efter att vi fått förfrågan. Ifall bagaget hittas är det möjligt att få det tillbaka via kurirtransport. Transportkostnaderna beror på paketets storlek och upphämtnings- och leveransland. Kunden betalar leveranskostnaderna på förhand. Ifall bagaget inte hittas på semesterorten meddelar vi kunden detta.

Aktuellt

Our site is using cookies. Read more