Info

FINLANDS HITTEGODS-SERVICE

EN INTERNATIONELL HITTEGODSBYRÅ

Finlands Hittegodsservice är en privat hittegodsbyrå. Hittegodsbyrå grundades år 1993. Vi sköter offentliga hittegodsbyråuppgifter samt ger hittegodsrådgivning. Inrikesministeriet har inspekterat vår verksamhet som grundar sig på hittegodslagen och -förordningen.

TILLFÖRLITLIG OCH PROFESSIONELL SERVICE

Finlands Hittegodsservice hanterar mer hittegods än någon annan hittegodsbyrå i Finland. Enligt lagen förvaras godset i tre månader. Vi meddelar om upphittat gods i de fall vi får fram uppgifter om ägaren. Vi har också tillgång till den svenska postens och riksskatteverkets adressregister. Vi meddelar ägaren om all upphittat, när ägarens uppgifter har klarats upp.

FÖREGÅNGARE I HITTEGODSÄRENDEN

Vi är Finlands modernaste hittegodsbyrå med adb-register och Internetservice som vi själva har utvecklat. Ni kan kontakta oss per telefon, post, fax eller på Internet eller besöka vår kundbetjäning. Vi är den enda hittegodsbyrån i Finland med transport- och postningsservice. Om så önskas postar vi godset direkt till den adress kunden uppger.

Aktuellt

Our site is using cookies. Read more