Hittegodsförfrågning

LÄS NOGA FÖRST

Om du har förlorat dina ägodelar på en resa arrangerad av en resebyrå, klicka här.

Lost & Found International sköter om hittegods som glömts i företags eller samfunds utrymmen. Om sakerna har tappats någon annanstans än i våra uppdragsgivares utrymmen rekommenderar vi att ni vänder er till en annan hittegodsbyrå. Lost & Found International ansvarar inte för förfrågningar som gjorts via vår Internet-blankett, som har försvunnit eller förstörts till följd av Internet-operatörens nätverksproblem eller e-post virus.

I förvaring finns hittegods som upphittats under de tre senaste månaderna. Ifall sakerna varit försvunna längre än så, finns det högst troligt inte hos hittegodsbyrån, varken här eller hos någon annan byrå. Hittegodset kommer till oss vanligen med 1-6 dagars fördröjning, men dock senast 2 veckor efter att sakerna hittats. Kollektivtrafikens hittegods upphämtas varje vardag från depån så, att förfrågningar kan göras påföljande vardag efter försvinnandet, från ca 15.30. Det kommer in så mycket handskar, vantar, mössor, halsdukar och paraplyn från kollektivtrafiken, att man måste komma på plats för att identifiera dem. Undantag hittegods från järnväg fjärrtrafiken.

För förvarat gods uppbärs en avgift, enligt lagen om hittegods. Sakerna kan hämtas personligt på vårt kontor eller beställas per post.

Vi skickar ett meddelande om upphittat gods till den postadress eller e-postadress som kunden har angett. I meddelandet finns specificerade kostnader för avhämtning och leverans per post. Med meddelandet får du ett bankgiro med vilket du kan betala frakten. Betalningen ska ske på förhand, innan godset skickas. När vi fått betalningen skickar vi hittegodset till den adress som kunden har angett. För detta debiteras postavgifter enligt postens taxa samt 6–15 euro som transportkostnader beroende av försändelsens storlek och vikt.

Skriftliga förfrågningar gås igenom ca 1-2 gånger per vecka. Ifall ni öskar snabbare svar, kan ni ringa vår kundtjänst. Vi kontrollerar förfrågningar, tills vi fått in upphittat gods som hittats tre veckor efter försvinnandet. Förfrågningarna kontrolleras alltså högst i tre veckor.

Bagage som har försvunnit på en resa ordnad av en resebyrå

Du kan eftersöka bagage som har försvunnit under en resa ordnad av en resebyrå genom att göra en förfrågan via internet, per telefon eller genom ett besök på vår byrå. När vi får din förfrågan kontaktar vi resmålet och utreder ifall bagaget har hittats. Vi svarar kunden inom en vecka efter att vi fått förfrågan. Ifall bagaget hittas är det möjligt att få det tillbaka via kurirtransport. Transportkostnaderna beror på paketets storlek och upphämtnings- och leveransland. Kunden betalar leveranskostnaderna på förhand. Ifall bagaget inte hittas på semesterorten meddelar vi kunden detta.

En internet förfrågan kostar 7,00 euro. Betalningen kan erläggas via bankens nättjänst eller med kreditkort.

Om saken hittas, meddelar vi genast.

Betalningsförmedlare

Betalningsförmedlingstjänsten utförs och som leverantör står Paytrail Oyj(2122839-7) i samarbete med banker och kreditinstitut. Betalningar med Visa Electron eller MasterCard-kort syns Paytrail Oyj som mottagare i korträkningen och även förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

Paytrail Oyj
FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7, 40100 Jyväskylä, Finland
Telefon: +358 207 181830

Nätbanker:

Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Oyj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.

Aktuellt

Our site is using cookies. Read more