NO

Finlands hittegods-service | Kundeservice 820-98030

Etterlysningsskjema

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig. Det bidrar til at vi raskere kan finne gjenstanden (hvis den er hos oss).

Dato og sted

  • Neste

Kontaktopplysninger

  • Forrige Neste

Gjenstand

Describe the item as good as possible.
For example: for lost glasses: the strength and shape of the lenses.
For example: for lost phone: make and model, IMEI-code or SIM-card number.

  • Forrige Neste

Vedlegg

Forrige