NO

Finlands hittegods-service | Kundeservice 820-98030

Info

Finlands hittegods-service et internasjonalt hittegodsbyrå

Finlands Hittegodsservice er et privat hittegodsbyrå. Hittegodsbyrået ble grunnlagt i 1993. Vi tar oss av offentlige hittegodsbyråoppgaver, samt gir hittegodsrådgivning. Innenriksdepartementet har inspisert vår virksomhet som er basert på hittegodsloven og -forordningen.

Pålitelig og profesjonell service

Finlands Hittegodsservice håndterer mer hittegods enn noe annet hittegodsbyrå i Finland. I henhold til loven oppbevares godset i tre måneder. Vi varsler om funnet gods i de tilfeller vi får frem opplysninger om eieren. Vi har også tilgang til den svenske postens og riksskatteverkets adresseregister. Vi varsler eieren om alt som er funnet når eierens opplysninger er oppklart.

Leder innen hittegodssaker

Vi er Finlands mest moderne hittegodsbyrå med adb-register og Internett-service som vi har utviklet selv. Du kan kontakte oss på telefon, med post, på faks eller Internett eller ved å besøke vår kundeservice. Vi er det eneste hittegodsbyrået i Finland med transport- og forsendelsesservice. Hvis det er ønskelig, poster vi godset direkte til den adressen som kunden oppgir.