Hittegodsauktioner

Vi ordnar månatligen offentliga auktioner i Kottby i Helsingfors, adressen är Vipusentie 19, 00610 Helsingfors.

Betalning kan skötas med kontanter eller med debit- och kreditkort.

Förfrågningar gällande auktioner: 0600 41006 (servicenummerkostnaden beskriven nedan)

Följande hittegodsauktion i Åbo:

Ta del i onlineauktionen genom länken nedan:

https://www.facebook.com/groups/871316553384730/?source_id=124049518988595