Hittegodsauktioner

Vi ordnar månatligen offentliga auktioner i Kottby i Helsingfors, adressen är Vipusentie 19, 00610 Helsingfors.

Betalning kan skötas med kontanter eller med debit- och kreditkort.

Förfrågningar gällande auktioner: 0600 41006 (servicenummerkostnaden beskriven nedan)

Följande hittegodsauktion i Helsingfors:

Hittegodsauktion tisdagen 4 augusti kl. 19:00. Förhandsvisning kl. 17:30 – 19:00.

Hittegodsauktioner år 2020 i Helsingfors: 7.1., 4.2.,18.2., 3.3., 2.6., 16.6., 30.6., 4.8., 1.9., 6.10., 3.11., 1.12.

Följande auktion med nya varor i Helsingfors:

Nya varor auktion tisdagen 18 augusti kl. 19:00. Förhandsvisning kl. 17:30 – 19:00.

Följande hittegodsauktion i Åbo:

Hittegodsauktionen på internet börjar 3 juli

Ta del i onlineauktionen genom länken nedan:

https://www.facebook.com/groups/871316553384730/?source_id=124049518988595

Auktionskatalogen publiceras vecka 26.

Bekanta Dig med villkoren för auktionen innan deltagande och budgivning.

Potentiella live hittegodsauktioner i Åbo: 7.10., 4.11., 2.12.